Dry needling

Dry needling är en specialiserad form av triggerpunktsbehandling där tunna nålar används för att lindra smärta och muskelspänningar. Metoden fokuserar på att återställa den normala funktionen i muskler genom att neutralisera det kemiska och mekaniska klimatet inom dem. Med andra ord, genom att insätta nålar i utvalda områden får man muskeln att slappna av och smärtan att minska.

Hur utförs Dry needling?

Dry needling kan utföras på två olika sätt beroende på patientens besvär och behov. Vid en ytlig applicering placeras nålen bara 5-10 mm in i huden, och får sitta kvar i 1-5 minuter. Detta är i synnerhet inriktat på att stimulera de sensoriska nervcellerna i huden och därmed bidra till smärtlindring. En djupare applicering används för att rikta in sig på djupt liggande triggerpunkter. Här används nålen i en mer dynamisk rörelse, och det är inte ovanligt att patienten upplever en lokal ryckning i muskeln, vilket är en indikation på att behandlingen är effektiv.

Dry needling är en mångsidig behandlingsteknik som ofta integreras i en större terapeutisk plan, särskilt i samband med naprapati. Kombinationen av dry needling och andra terapeutiska metoder, som manuell justering och rörelseövningar, har visat sig ge både omedelbara och långvariga resultat.

Många patienter upplever en känsla av ömhet i musklerna omedelbart efter behandlingen, liknande träningsvärk. Denna känsla är helt naturlig och brukar avta inom ett dygn. Även om det inte är farligt att träna efter en session av dry needling, kan det vara fördelaktigt att ta det lugnt resten av dagen, eftersom behandlingen kan vara en ansträngning för kroppen.

Ta kontakt med oss idag

Vi hjälper dig få en besvärsfri vardag och fritid.