Mobilisering

Ledmobilisering är en manuell terapeutisk metod som primärt fokuserar på att förbättra ledernas rörlighet och lindra smärta. Olikt mer snabba tekniker som manipulation, går mobilisering ut på att använda noggrant styrda, långsamma rörelser för att gradvis optimera ledernas funktion. Detta gör den till en populär valmöjlighet för de som söker en mildare behandlingsform.

Hur går ledmobilisering till?

Behandlingen inleds med att patienten placeras i en position där den aktuella leden är både avslappnad och lättåtkomlig. Naprapaten utför sedan rörelser med varierande grader av tryck och riktning, anpassade efter patientens specifika behov. Antalet repetitioner och cykler, samt riktning och omfattning av rörelsen, bestäms baserat på en noggrann diagnostisk bedömning. Patientens delaktighet kan även efterfrågas, exempelvis genom att trycka emot eller genom specifika andningstekniker. Efter sessionen sker en utvärdering för att mäta eventuell förbättring i smärttillstånd och rörlighet.

Denna teknik är särskilt fördelaktig för en bred skara av patienter, från de som upplever allmänna besvär som stelhet, till de med mer specifika diagnoser som artros eller idrottsskador. Tack vare sin mildare natur föredrar vissa personer ledmobilisering framför mer intensiva tekniker som ledmanipulation, särskilt om de är nya till manuell terapi eller har vissa reservationer.

Ta kontakt med oss idag

Vi hjälper dig få en besvärsfri vardag och fritid.