Manipulation

Ledmanipulation, ibland kallad ledjustering, är en etablerad metod inom naprapatin. Den används för att justera ryggradens och kroppens andra leder i syfte att återfå normal funktion och minskad smärta. Detta är en snabb och direkt behandling som går utöver det vanliga rörelseomfånget för att korrigera en led som lider av dysfunktion eller smärta.

Hur går manipulation till?

Behandlingen utförs med patienten i olika positioner, och naprapaten använder sina händer för att förmedla en snabb och kraftfull rörelse i den berörda leden. För att maximera avslappning och effektivitet, synkroniseras ofta manipulationen med patientens andningsrytm; naprapaten utför manipulationen när patienten andas ut. Denna process kan ge upphov till ett ”knäppande” eller ”klickande” ljud, vilket är resultatet av luftbubblor i ledvätskan som separeras.

Trots sin effektivitet är ledmanipulation ofta felaktigt förstådd. Det är en vanlig missuppfattning att kotor ”hoppar ur led” och måste ”knäckas tillbaka på plats”. Sanningen är att kotor är robusta och hålls på plats av ligament och muskler, vilket gör att det skulle krävas betydande kraft för att förskjuta dem. Det knäppande ljudet är inte en nödvändig indikator på behandlingens framgång, även om vissa patienter finner det tillfredsställande och mer acceptabelt när det uppstår.

Hela idén med ledmanipulation är att korrigera ledfunktionen och därigenom sända signaler via nervsystemet till hjärnan om det ”nya” normala rörelseomfånget. Det är inte nödvändigtvis en mekanisk korrigering av en kota “ur led”, utan mer en neuromuskulär justering som förmedlar en ny uppfattning av korrekt rörelse till hjärnan.

Ta kontakt med oss idag

Vi hjälper dig få en besvärsfri vardag och fritid.