Naprapat Åkersberga om Meniskskada

Knäproblem kan uppstå inom många idrotter som t.ex. fotboll, ishockey och basket, där knät utsätts för plötsliga rörelser och kraftiga påfrestningar. Men dessa skador kan även inträffa i vardagslivet, som under trädgårdsarbete eller under en joggingrunda. Här kommer vi att fokusera på en central del av knät, menisken.

knee, taping, massage-2768834.jpg

Vanliga Symtom

Symtomen för meniskskada varierar mellan individer. Efter ett akut trauma kan det ta upp till ett dygn innan symtomen blir märkbara. Här är några typiska symtom;

  • Smärta: Speciellt när man vrider på knät eller böjer och sträcker det helt. Ofta koncentrerad runt knäskålen, kan vara på knäts in- eller utsida.
  • Svullnad: Uppstår ofta ett dygn efter skadan eller efter fysisk aktivitet.
  • Känsla av låsning: Vid allvarliga skador kan man känna som om knät hakar upp sig och begränsar rörelsen.
  • Begränsad rörlighet: Svullnad och smärta kan göra det svårt att röra på knät fullt ut.

Orsaker och Riskfaktorer

Meniskskador kan kategoriseras i huvudsakligen två typer: traumatiska och degenerativa. Traumatiska skador uppstår ofta plötsligt, kanske under intensiv sportaktivitet eller en olycka. Unga individer, särskilt de som regelbundet deltar i högintensiva sporter som fotboll, ishockey eller basket, är mer benägna att drabbas av dessa skador. Dessa sporter innebär ofta plötsliga riktningsförändringar, snabba starter och stopp, samt potentiellt kraftfulla kollisioner med andra spelare. Degenerativa skador, å andra sidan, utvecklas över tid. Med åldrande, börjar kroppens vävnader, inklusive menisken, att försämras. Denna naturliga process kan förvärras genom andra faktorer som övervikt, stillasittande livsstil eller tidigare knäskador. Äldre individer, särskilt de över 50, kan uppleva degenerativa meniskskador även utan en uppenbar olycka eller trauma.

Förutom ålder och aktivitetsnivå kan genetiska faktorer, arbetsrelaterade aktiviteter som innebär mycket knäböj eller lyft, samt tidigare skador, alla bidra till en ökad risk för meniskskada.

massage, donation, biking-1596790.jpg

Behandling och åtgärd

På Naprapat Åkersberga tar vi ett helhetssynsätt på behandling av meniskskador. Genom att kombinera manuella tekniker med specifika övningsprogram ser vi till att varje patient får den mest effektiva behandlingen för sin individuella situation. En naprapat använder sig utav tekniker som mjukdelsbehandling, ledmanipulation och stretch för att minska smärta, förbättra rörlighet och stimulera kroppens naturliga läkningsprocesser. Detta tillsammans med träning för att återfå funktion. Att stärka musklerna runt knät kan ge bättre stöd till en skadad menisk. Detta inkluderar ofta övningar för quadriceps, hamstrings och vadmuskulaturen.

Bortsett från behandling och träning kan naprapaten ge råd om hur man kan anpassa sina dagliga aktiviteter och idrottsutövande för att minimera risk för skada. Detta kan inkludera att undvika vissa rörelser eller att bära stödjande utrustning.

I allvarligare fall, där skadan är omfattande eller inte svarar på konservativ behandling, kan kirurgi övervägas. Efter operation kan en naprapat också spela en viktig roll i rehabiliteringsprocessen, för att hjälpa patienten återvända till normal funktion så snart som möjligt.

FAQ

Tecken på meniskskada inkluderar smärta, svullnad och känslan av att knät låser sig. Smärtan brukar lokaliseras kring knäskålen.

Allvarlighetsgraden av skadan bestämmer det. Lätta skador kan läka på egen hand, men svårare skador kan behöva kirurgiskt ingrepp.

För lindriga skador kan naprapatbehandling och träning vara tillräckligt. I svårare fall kan kirurgi bli nödvändigt.

Boka behandling online